VAD ÄR IPS OCH VARFÖR ANVÄNDER VI FÖR dessa storlekar för belysningsdelar?
Mike B. - 13 december 2019 17:09

Standard för rörstorlek startade tidigt på 1800-talet då belysningsarmaturerna levererades med naturgas som energi. Röret levererades från mässingsverken i långa rör. Rören specificerades för att köpa sin interna diameter (IPS tros ursprungligen vara en förkortning för Internal Pipe Size). Den inre diameteröppningen har en direkt påverkan på mängden gas som kan rinna genom röret. De flesta beslag var hårdlödda ihop för att förhindra gasläckage så att gängning inte var vanligt. I början av 1900-talet när Electric Lighting blev populära skulle elektriker ta gasarmaturer och konvertera dem genom att ta bort gasmunstycket och ersätta det med ett ljusuttag. Efter tiden tillverkade den elektriska industrin sina egna rör som tunnade ut väggtjockleken på insidan för att få mer utrymme för ledningar att passera genom och behålla ytterdiametern eftersom det röret i storleken redan var en standard. För bekvämligheter tillsattes trådar för att ersätta behovet av hårlödning. Så småningom användes järn istället för mässing för att minska kostnaderna och det var när Iron Pipe Size Standard blev.

Totalsumma:
    Till kassan