©Trevon Belysningsmaterial Sweden ©Trevon Belysningsmaterial Sweden

Kristallprismor skiljer sig från billiga glasprismor då de ger en djupare lyster men är också tåligare än vanligt glas. Kristallprismor innehåller bland annat blyoxid PbO som är ett gråvitt pulver och är helt godkänt att använda i produktionen. Den vanligaste standard mängden PbO är 5%. 

De antika kristallprismorna innehäller inte PbO men vad glasmassan innehåller tycks inte någon veta längre.

Kristallmassan gjuts i formar, slipas för hand och poleras för hand. 

Renoverar du din kristallkrona så ska du naturligtvis använda original-prismorna även om de är skadade. Varje antik eller äldre kristallkrona har en själ - bevara den!

Totalsumma:
    Till kassan